stenläggning
uudesrakentaminen
restaurointi
kunnostamista
Sorry, I cannot display the flash slideshow for one of the following reasons.
1. Your browser does not support Javascript.
2. If you are using RapidWeaver, please make sure your theme is using the most up-to-date version of the javascript include file.

Kunnostamista

Vanhojen rakennusten korjausta


Haluatko säilyttää vanhan rakennuksesi??
Me autamme ja toteutamme.
Vaihdamme hirsiä ja korjaamme vanhoja kivijalkoja ja luonnonkivi seiniä!
blocks_image