stenläggning
nybygge
restaurering
reparation av gl. byggnader
Sorry, I cannot display the flash slideshow for one of the following reasons.
1. Your browser does not support Javascript.
2. If you are using RapidWeaver, please make sure your theme is using the most up-to-date version of the javascript include file.

Reparation av byggnader

Önskar du ta vara på din gamla byggnad?


Vi hjälper dig med råd och rätt förfaringssätt.
Vi byter stock och reparerar även stenbyggnader.