stenläggning
nybygge
restaurering
reparation av gl. byggnader
You need a Flash-Player Plugin to view the Video.

Timberframelada

Timberframe är en lätt och mycket stark konstruktion hämtat hit från England.