stenläggning
uudesrakentaminen
restaurointi
kunnostamista
You need a Flash-Player Plugin to view the Video.

Timberframelada

Timberframe är en lätt och mycket stark konstruktion hämtat hit från England.